flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

Як і коли можна повернути кошти, сплачені у якості судового збору?

На практиці не рідко трапляються випадки, коли у особи виникає право на повернення сплаченого нею судового збору у повному або частковому обсязі.

За особливостями правової процедури повернення грошових коштів їх слід поділити на дві групи:

До першої слід віднести весь перелік правових ситуацій, що міститься у ст. 7 ЗУ «Про судовий збір», а саме у разі: 1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; 
2) повернення заяви або скарги; 
3) відмови у відкритті провадження у справі; 
4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням); 
5) закриття провадження у справі. У вказаних вище ситуаціях судовий збір повертається у порядку, встановленому постановою КМУ від 03.08.2011 №845.

Дана процедура не відрізняється особливою складністю і, як правило, не викликає значних проблем при її застосуванні. Вам достатньо звернутися до суду з заявою, у якій в довільній формі викласти аргументоване прохання стосовно повернення певної суми судового збору. (бланк такої заяви подано на офіційному сайті судової влади).

Запам’ятайте, окрім того що заява повинна бути аргументованою, до неї обов’язково слід додавати оригінал квитанції про сплату коштів, на повернення яких ви розраховуєте (у протилежному випадку, імовірніше всього, на вас чекатиме подібне рішення). 

За результатами її розгляду (заяви), суд повинен винести ухвалу (приклад), у якій зазначається сума, яка підлягає поверненню, а також, як правило, територіальних відділ державної казначейської служби на який покладається обов’язок стосовно його повернення. Зазвичай, це Головне Управління Державної казначейської служби Україні у області, в межах якої знаходиться відповідний суд. Саме туди Вам слід звернутися з вищезазначеною ухвалою і заявою, бланк якої також наведено на сайті судової влади.

Якщо ви все здійснили вірно, через 10 – 15 днів кошти повинні надійти на вказаний у заяві рахунок. 

Набагато складніше справа стоїть з другою групою випадків (не передбачених статтею 7 ЗУ «Про судовий збір»). Зокрема, якщо Ви сплатили судовий збір і не подали позовної заяви, або перерахували кошти на рахунок суду помилково.

У таких випадках, їх повернення проходитиме у порядку, визначеному Наказом Державного Казначейства України №226 від 10.12.2002 р. і конкретизованому листом Державної судової адміністрації України №11-3740/12 від 07.07.2012 р.

Отож особи, що бажають повернути грошові кошти, які були помилково або передчасно сплачені на рахунок для сплати судового збору, повинні звернутись із заявою в суд, на доходний рахунок якого була помилково сплачена сума, та надати оригінал платіжного документа, що підтверджує сплату. Суд повинен розглянути надані документи, перевірити факт зарахування коштів і видати заявнику довідку. Одночасно з видачею довідки відповідальний працівник суду на зворотному боці платіжного документа зробить напис "видана Довідка №__ від __ про повернення помилково сплачених коштів в сумі". Напис завіряє підписом голова суду та скріплює печаткою суду.

Після цього з отриманою довідкою та платіжним документом з відміткою суду слід звернутись до відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України за місцем розташування суду для отримання подання до органу Держказначейства. Територіальне управління залишає у себе Довідку суду, яку долучає до справи, а на зворотному боці платіжного документа роблять напис: "Видано Подання №__ від __ на суму__". Напис завіряє підписом начальник територіального управління та скріплює печаткою. 

У цьому поданні повинна міститися інформація стосовно:

1)обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету;
2)найменування (П. І. Б.) платника;
3)ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ або реєстраційного номера облікової картки платника податків з ДРФО, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
4)суми платежу, що підлягає поверненню;
5)дати та номера розрахункового документа, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.Дане подання необхідно надати органу Держказначейства, у якому відкрито відповідний рахунок, визначений для сплати судового збору, на який помилково були зараховані кошти заявника, разом із заявою про повернення коштів із бюджету, в якій зазначається спосіб повернення коштів (шляхом банківського переводу або поштового відправлення). До заяви та подання необхідно додати оригінал платіжного документа про сплату коштів, що повертаються, з відповідними написами на зворотному боці.